Webbplatsen har flera syften…


Syfte1

…att visa den unika mötesplats som Hagdahls Seniorcenter är, med alla olika aktiviteter och den service som centret kan erbjuda; underhållningar, föredrag, diskussionsgrupper och service som tex IT-handledning, IT-café,  minigym, hjälpmedelsvisningar, hjälp med syn och hörsel, råd av äldrelots m.m.

Syfte 2

…att under menyn Hitta på sidan sidan tillhandahålla information om allt som kan vara till glädje och nytta för oss som bor i Linköping

Syfte 3

… att ge information om sådant som vi som medborgare i kommunen kanske behöver information om. Hur vi tar hand om vår miljö eller vad vi kan göra för vara trygga i vårt hem och utomhus m.m.

Syfte 4

…att förmedla aktuella nyheter >

Syfte 5

…att tillhanda sådant material som inspirerar till fysisk och mental stimulans